Tegoroczny nakład: 700000
0%
100%
pozostało
7.15%
Czeka na wysyłkę: 50084
W hołdzie św. Ojcu Pio
Już w maju 2019 roku mija 20 lat od beatyfikacji świętego Ojca Pio. Dlatego też tegoroczna edycja naszego kalendarza ma wyjątkowy charakter.

Umieściliśmy w nim ciekawe, przystępnie podane informacje z życia Ojca Pio. Nie zabrakło też historii związanych z darami, którymi obdarzył go Bóg, takimi jak stygmaty, a także opisów wielkich dzieł, które zostawił po sobie Święty Stygmatyk. Całości dopełniają unikatowe fotografie przedstawiające Francesca Forgione.
Dlaczego warto go mieć?
  • Na każdej stronie kalendarza umieściliśmy wizerunek Matki Bożej wśród najpiękniejszych polskich krajobrazów. Dzięki niemu Fatimska Pani będzie towarzyszyć Ci przez cały rok!
  • Zaznaczyliśmy na nim święta i uroczystości kościelne – z naszym kalendarzem żadne religijne wydarzenie nie umknie Twojej uwadze!
  • Upamiętnisz 20. rocznicę wyniesienia na ołtarze świętego Ojca Pio, która przypada już w 2019 roku.
Zagościł w domach milionów Polaków
Kalendarz „365 dni z Maryją” już od 18 lat gości w polskich domach. Nasi rodacy doceniają go za staranne wydanie, promocję tradycyjnych wartości i propagowanie Orędzia Fatimskiego. Na przestrzeni lat dotarliśmy z nim do ponad 8 785 000 osób, co czyni go najpopularniejszym kalendarzem ściennym w Polsce.
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
image01
TAK, CHCĘ OTRZYMAĆ
najnowszy kalendarz „365 dni z Maryją”
Kochajcie Maryję!
Tak bym chciał mieć bardzo mocny głos, aby nim wezwać wszystkich grzeszników świata, żeby kochali Maryję Dziewicę!
Święty Ojciec Pio swoim życiem wielokrotnie wyrażał wielką miłość do Matki Bożej. Dlatego też Instytut Ks. Piotra Skargi tegoroczną edycję kalendarza „365 dni z Maryją” poświęcił właśnie Świętemu z Pietrelciny.
Wyjątkowy prezent
Kalendarz „365 dni z Maryją” może być także wyjątkowym prezentem. W tym roku drukarnie opuści aż 700 000 egzemplarzy. Nie czekaj, aż skończy się nakład - ofiaruj kalendarz komuś, kto jest Ci szczególnie bliski. Niech Matka Boża Fatimska zagości również w jego domu. W ten sposób dzięki Tobie kolejne osoby dadzą odważne świadectwo przywiązania do katolickich wartości.

ZAMAWIAM KALENDARZ
„365 dni z Maryją” na rok 2019
Jego koszt to tylko 8 zł za egzemplarz. Nie musisz wpłacać teraz, możesz zrobić to dopiero po otrzymaniu przesyłki.
Koszty pocztowe pokrywa Instytut.
Wpisz poniżej swoje dane teleadresowe. Posłużą nam, aby przesłać Ci kalendarz.
kalendarz
kartka
Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Ks. Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków (współadministratorzy danych osobowych), w następujących celach: a) w celu wykonania zamówienia, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu z Fundacją i Stowarzyszeniem w związku z ich celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Fundacji i Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Fundację i Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia. Fundacja jako Współadministrator jest odpowiedzialna wobec Państwa za umożliwienie wykonywania Państwa praw. Niezależnie od tego ustalenia, mogą Państwo wykonywać swoje prawa również wobec Stowarzyszenia. W takim przypadku Stowarzyszenie przekaże Państwa żądanie Współadministratorowi, który zrealizuje żądanie. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Fundacji, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Fundacji i Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Copyright by Instytut Edukacji Społecznej i Religijnej im. Ks. Piotra Skargi