kalendarz na rok

2021

„365 dni z Maryją”

DO KOŃCA AKCJI POZOSTAŁO:

Dni
Godzin
Minut
Sekund

Dlaczego warto go mieć?

„365 dni z Maryją” to najpopularniejszy chrześcijański kalendarz ścienny, który na przestrzeni lat trafił  już do 10 073 000 polskich domów. Co sprawia, że każdego roku cieszy się on tak olbrzymim zainteresowaniem?

Wizerunek Matki Bożej Fatimskiej

Na każdej stronie naszego Maryjnego kalendarza „365 dni z Maryją” znajduje się wizerunek Matki Bożej Fatimskiej na tle najpiękniejszych polskich krajobrazów.

Święta i uroczystości kościelne

W kalendarzu zaznaczone są uroczystości i święta kościelne, dzięki czemu żadne ważne religijne wydarzenie nie umknie uwadze jego posiadaczy.

Twój patron na każdy dzień

Bez trudu można w nim sprawdzić, wspomnienie którego świętego lub błogosławionego przypada na dany dzień i dzięki temu skutecznie modlić się o jego wstawiennictwo.

Wyjątkowy temat przewodni

Każdego roku nasz kalendarz otrzymuje nowy temat przewodni, co sprawia, że pomaga on również w pogłębianiu wiedzy religijnej.

830 tysięcy kalendarzy „365 dni z Maryją” może znaleźć się w polskich domach – także w Twoim!
Nie czekaj, aż wyczerpie się nakład!

Poznaj różne oblicza Maryi

W tym roku motywem przewodnim kalendarza są różne sposoby przedstawiania Maryi. Na kolejnych kartach zawarliśmy bardzo ciekawe i często dla wielu z nas zupełnie nieznane informacje na temat Maryjnych wizerunków, takich jak m.in. Maestà, Assumpta czy Eleusa.

Kalendarz „365 dni z Maryją” jest więc również doskonałym kompendium wiedzy dla wszystkich czcicieli Matki Bożej, a także pięknym świadectwem pobożności wobec odwiedzających nas przez cały rok gości. Pokażmy, że w naszych domach Matka Boża zajmuje szczególne miejsce!

Zamów najnowszy kalendarz
„365 dni z Maryją”

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Stowarzyszenie Kultury Chrześcijańskiej im. Księdza Piotra Skargi z siedzibą przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków oraz Stowarzyszenie „POLONIA CHRISTIANA” z siedzibą przy ul. Skawińskiej 13 lok.13, 31-066 Kraków (administratorzy danych osobowych), zwane dalej Stowarzyszeniami, w następujących celach: a) w celu wsparcia akcji, przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu służy podjęciu działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 ust.1. lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), b) w ramach utrzymywania stałego kontaktu ze Stowarzyszeniem w związku z jego celami statutowymi, w szczególności poprzez informowanie o organizowanych akcjach społecznych i możliwościach wspierania działalności Stowarzyszenia. Przetwarzanie Państwa danych w wyżej wskazanym celu uzasadnione jest prawnie usprawiedliwionymi interesami realizowanymi przez Stowarzyszenie, zgodnie z art. 6 ust.1. lit. f RODO. Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, niemniej bez ich wskazania nie będzie możliwe wykonanie zamówienia i wsparcie akcji.

Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych. Wszystkie te żądania będziecie mogli Państwo zgłaszać na adres siedziby Stowarzyszenia, przy ul. Augustiańskiej 28, 31-064 Kraków, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych” lub na adres e-mail:iod@piotrskarga.pl. Mają również Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Do Państwa danych osobowych mogą mieć również dostęp podmioty świadczące na rzecz Stowarzyszenia usługi, w szczególności hostingowe, informatyczne, wysyłkowe. Podane dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Jednak decyzje dotyczące indywidualnej osoby, związane z tym przetwarzaniem nie będą zautomatyzowane. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez nas bezterminowo, jednak nie dłużej niż przez okres przedawnienia roszczeń z tytułu naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych w razie otrzymania od Państwa sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

więcej >>